Tjänster

Vagn Ekeroth Trädgårdsutveckling erbjuder ett flertal tjänster relaterade till trädgårdsanläggning. Se nedan, och har du frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Tomtgenomgång (konsultation)

Vi går igenom tomten för att se möjligheterna, ger förslag på vad man kan behålla, bearbeta och förändra. Här drar vi tillsammans med kunden upp riktlinjerna för hur tomten kan utvecklas, exempelvis uteplatser, avskärmning, utsikt, rumslighet, sol, skugga osv. för att få en uppfattning om hur tomten ska disponeras. Detta är det första och viktigaste steget inför det fortsatta arbetet.

Konsultationen kan också ses som en helt fristående tjänst, där våra råd och idéer ger kunden inspiration för att gå vidare på egen hand.

Tomtförslag och projektering

Inleds alltid med en tomtgenomgång hos kunden för att rama in förutsättningarna, därefter påbörjas arbetet att ta fram ett tomtförslag. Vi ritar både helt nya tomter och förslag för att utveckla befintliga trädgårdar.

Vi projekterar, tar fram de handlingar som behövs och oftast projektleder vi även den fortsatta anläggningen.

Att vi har kapacitet att genomföra hela kedjan från idé till färdig tomt innebär att arbetet förenklas, beslutsvägen blir kortare och projekten mer effektiva.

Anläggning

Vi har stor erfarenhet av trädgårdsanläggning, så som plantering av buskar, träd och perenner, anläggning av gräsytor och ängsytor, växter i torra stenpartier, grusytor, vägar och stigar, återställning av skogsmark osv.

Vi arbetar även med stenläggning, trappor, murar, anläggning av stränder, bryggor, vattenrening och erosions- och infiltrationslösningar.
I många fall utförs projekten i nära samarbete med de erfarna underentreprenörer som ingår i vårt breda nätverk.

Skötsel och utveckling

Vi har en stor kunskap när det gäller trädgårdsskötsel, även skötsel av växthus och köksträdgårdar. Vi utför allt från gräsklippning, trimning och ogräsrensning till beskärningsarbeten av buskar, häckar och fruktträd. Ängsslåtter med lie samt miljöanpassad behandling mot skadedjur ingår också i vår kompetens.

Vi har även ambitionen att i samråd med kunden vidareutveckla tomten/trädgården/grönområdet fortlöpande.

Trädfällning och arboristarbete

Vi har kompetens för fällning av större trädbestånd och avancerade trädarbeten som till exempel säkerhetsbeskärning och sektionsfällningar.

Produktutveckling, formgivning

Hos oss finns erfarenhet av produktdesign och -utveckling. Vi kan rita och konstruera kundanpassade bänkar, spaljéer, utegrillar mm.

Bygg- och snickeriarbeten

Vi kan utföra olika typer av bygg- och snickeriarbeten såsom trappor, verandor, staket och vedskjul. Även spaljéer, sittbänkar, planteringsbänkar, komposter etc.

Floristarbeten

I vår personalstyrka finns även kompetens för bukettbinderi och möjlighet att utföra arbeten som inkluderar buketter och andra typer av blomsterarrangemang.