Företaget

Affärsidé

Vi utvecklar kundanpassade helhetslösningar för trädgårdar, från idé till färdig tomt.

Hos oss finns trädgårdsmästare och -anläggare, trädgårdsarkitekter, projektledare, snickare, produktformgivare, trädfällare och florister.

I många fall utförs projekten i nära samarbete med de erfarna underentreprenörer som ingår i vårt breda nätverk; arborister, stenhuggare, gräv- och transportföretag, båtentreprenörer, dykare, byggföretag, elektriker, VA-tekniker, brygganläggare med flera.

Våra värderingar

Kundfokus
Det är kundens behov och önskemål som styr vad vi levererar.

Helhetssyn och kreativitet
För oss är ingenting omöjligt gällande kundens utemiljö och vi tillåter oss tänka utanför konventionella ramar.

Yrkesstolthet
Vi ska kunna se på oss själva med kundens ögon och vara mycket nöjda. Med det menar vi att vi är noggranna, kompetenta, effektiva, flexibla och lätta att samarbeta med.

Miljöhänsyn
Vår ambition är att hela tiden utveckla våra processer och metoder i en för miljön bättre riktning och att även påverka kunder, leverantörer och underentreprenörer åt samma håll.